Apache OFBiz CRM installeren op Debian 10

Apache OFBiz ook bekend als “Open For Business Project” is een gratis en open-source ERP systeem geschreven in Java. Het is een suite van bedrijfsapplicaties die gebruikt kan worden om alle aspecten van je bedrijf te runnen. Het is schaalbaar, betrouwbaar, aanpasbaar en flexibel om met je bedrijf mee te groeien. Het biedt Boekhouding, Magazijn, Voorraadbeheer, Orderbeheer, Productie, Prijsbepaling, Product- en Catalogusbeheer, en bevat ook een compleet CRM systeem.

In deze handleiding laten we je zien hoe je OFBiz CRM op een Debian 10 server kunt installeren.

Vereisten

  • Een server met Debian 10.
  • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Alvorens te beginnen is het aan te raden je systeem naar de laatste versie bij te werken. Je kunt het volgende commando uitvoeren om je systeem bij te werken.

apt-get update -y
 apt-get upgrade -y

Zodra je systeem geüpdatet is, herstart je het om de veranderingen door te voeren.

Installeer Java

Alvorens te beginnen vereist OFBiz dat de Java Development Kit (JDK) versie 8 op je systeem geïnstalleerd is. Java 8 is standaard niet beschikbaar in de Debian 10 standaard repository. Je zult dus de java 8 repository aan je systeem moeten toevoegen.

Installeer eerst de vereiste pakketten met het volgende commando:

apt-get install apt-transport-https ca-certificates wget dirmngr gnupg software-properties-common unzip -y

Download vervolgens de GPG sleutel en voeg die toe met het volgende commando:

wget -qO - https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/api/gpg/key/public | apt-key add -

Vervolgens kun je java 8 repository toevoegen met het volgende commando:

add-apt-repository --yes https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/deb/

Werk na de installatie de repository bij en installeer java 8 met het volgende commando:

apt-get update -y
 apt-get install adoptopenjdk-8-hotspot -y

Als de installatie voltooid is, kun je de Java versie verifiëren met het volgende commando:

java -version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

openjdk version "1.8.0_232"
OpenJDK Runtime Environment (AdoptOpenJDK)(build 1.8.0_232-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (AdoptOpenJDK)(build 25.232-b09, mixed mode)

Download en installeer Apache OFBiz

Je kunt de laatste versie van de Apache OFBiz van zijn officiële website downloaden met het volgende commando:

wget https://archive.apache.org/dist/ofbiz/apache-ofbiz-16.11.05.zip

Eenmaal gedownload pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

unzip apache-ofbiz-16.11.05.zip

Verander vervolgens de directory in de apache-ofbiz-16.11.05 en laad standaard gegevens met het volgende commando:

cd apache-ofbiz-16.11.05
 ./gradlew cleanAll loadDefault

Als het proces met succes voltooid is, zou je de volgende uitvoer moeten zien:

BUILD SUCCESSFUL

Total time: 2 mins 55.503 secs

This build could be faster, please consider using the Gradle Daemon: https://docs.gradle.org/2.13/userguide/gradle_daemon.html

Start Apache OFBiz

Voordat je de Apache OFBiz start, kun je ook demo gegevens en zaaigoed installeren met het volgende commando:

./gradlew "ofbiz --load-data readers=seed"
 ./gradlew "ofbiz --load-data readers=seed,seed-initial,ext"

Als je klaar bent, start je de Apache OFBiz dienst met het volgende commando:

./gradlew ofbiz

Open Apache OFBiz

Nadat je de Apache OFBiz dienst gestart hebt, open je je webbrowser en typ je de URL https://your-server-ip:8443/ordermgr/control/main. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

ofbiz login

Geef de standaard gebruikersnaam en wachtwoord op als admin / ofbiz en klik op de knop Login. Je zou het Apache OFBiz standaard dashboard moeten zien op de volgende pagina:

OFBiz dashboard

Je kunt de eCommerce toepassing benaderen met de URL https://your-server-ip:8443/ecommerce in je web browser:

OFBiz eCommerce

Je kunt de WebTools toepassing benaderen met de URL https://your-server-ip:8443/webtools/ in je webbrowser:

Raamwerk webgereedschappen

Je kunt de toepassing Catalogusbeheer openen met de URL https://your-server-ip:8443/catalog in je webbrowser:

OFBiz Catalogus beheerder

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes Apache OFBiz ERP/CRM op Debian 10 server geïnstalleerd. Je kunt nu gemakkelijk je CRM, Inventaris, ERP en nog veel meer beheren met Apache OFBiz. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.