Apache Maven installeren op CentOS 8

Apache Maven is een software projectbeheer gereedschap dat gebaseerd is op het POM (Project, Object, Model) concept. Maven is een bouwautomatiseringshulpmiddel dat vooral gebruikt wordt voor Java-gebaseerde projecten, maar kan ook gebruikt worden voor het bouwen en beheren van projecten geschreven in C#, Ruby, Scala, en andere talen. Het beschrijft niet alleen hoe software bouwt, maar ook de afhankelijkheden ervan.

In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je Apache Maven op een CentOS 8 systeem installeert en configureert.

Vereisten

  • CentOS 8
    Root rechten

Wat we zullen doen:

  1. Java OpenJDK installeren op CentOS 8
  2. Het binaire bestand Apache Maven downloaden
  3. Apache Maven omgeving configureren
  4. Testen van

Stap 1 – Installeer Java OpenJDK op CentOS 8

Eerst gaan we de Java OpenJDK op CentOS 8 installeren uit de AppStream repository. Er worden veel OpenJDK versies door de AppStream repository aangeboden, en we gaan de Java OpenJDK LTS versie 11 gebruiken.

Je gebruikt het volgende commando om alle beschikbare OpenJDK versie op de AppStream op te halen.

dnf search openjdk
dnf info java-11-openjdk

Installeer nu de Java OpenJDK 11 met het onderstaande dnf commando.

sudo dnf install java-11-openjdk

Als de installatie voltooid is, controleer je de Java versie.

java -version

En je krijgt het resultaat zoals hieronder.

Controleer de Java versie

Het resultaat is dat Java OpenJDK 11 op CentOS 8 Server geïnstalleerd is.

Stap 2 – Download het binaire bestand Apache Maven

In deze zelfstudie gaan we de laatste stabiele versie Apache Maven 3.6.2 installeren door het binaire bestand ervan te downloaden.

Ga naar de ‘/usr/local/src’ directory en download het Apache Maven binaire bestand met het wget commando.

cd /usr/local/src
wget https://www-eu.apache.org/dist/maven/maven-3/3.6.2/binaries/apache-maven-3.6.2-bin.tar.gz

Pak het gecomprimeerde bestand uit en verplaats de Apache maven directory naar ‘/usr/local’ als ‘maven’ directory.

tar -xf apache-maven-3.6.2-bin.tar.gz
mv apache-maven-3.6.2 /usr/local/maven/

Nu is de Apache Maven geïnstalleerd in de ‘/usr/local/maven’ directory.

Download Apache Maven

Stap 3 – Configureer de Apache Maven omgeving

In deze stap gaan we de omgevingsvariabele voor Apache Maven instellen. We gaan de Apache Maven omgevingsvariabele instellen via de ‘/etc/profile.d’ directory, en die zal ervoor zorgen dat Apache Maven door alle gebruikers op het systeem gebruikt kan worden.

Ga naar de ‘/etc/profile.d’ directory en maak het ‘maven.sh’ script met behulp van vim editor.

cd /etc/profile.d/
vim maven.sh

Plak het volgende script.

# Apache Maven Environment Variables
# MAVEN_HOME for Maven 1 - M2_HOME for Maven 2
export M2_HOME=/usr/local/maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

Sla op en sluit.

Maak daarna het ‘maven.sh’ script uitvoerbaar en laad het in het systeem met het source commando.

chmod +x /etc/profile.d/maven.sh
source /etc/profile.d/maven.sh

Nu is de instelling van de Apache Maven omgevingsvariabele voltooid. En als gevolg daarvan is het Apache Maven commando beschikbaar voor alle gebruikers op het systeem.

Configureer Maven omgeving

Stap 4 – Testen

Om onze Apache Maven installatie te verifiëren, kun je het onderstaande maven commando uitvoeren.

mvn --version

En je zou een resultaat moeten krijgen dat lijkt op het volgende:

Test Maven

Het resultaat is dat de Apache Maven 3.6 installatie voltooid is. Hij draait onder Linux CentOS 8 64bit, met Java OpenJDK 11 geïnstalleerd, en de Maven Home directory is ‘/usr/local/maven’.

Referentie