Angular CLI installeren op CentOS 8

Angular is een populair open-source raamwerk voor de ontwikkeling van toepassingen. Het is zeer uitbreidbaar en wordt gebruikt voor het ontwikkelen van mobiele en web applicaties met behulp van TypeScript/JavaScript. Het is ontworpen voor het bouwen van kleine tot grootschalige toepassingen vanaf nul. Het biedt een Angular CLI hulpprogramma om Angular toepassingen te maken, beheren, bouwen en testen.

In deze post laten we je zien hoe je Angular (CLI) installeert op CentOS 8.

Vereisten

 • Een server die CentOS 8 draait.
 • Een root wachtwoord is op je server geconfigureerd.

Installeer Node.js

Om Angular te kunnen installeren, moet Node.js op je server geïnstalleerd zijn. Als het niet geïnstalleerd is, kun je het installeren met het volgende commando:

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_14.x | bash -
dnf install nodejs -y

Als de installatie voltooid is, controleer dan de geïnstalleerde versie van Node.js met het volgende commando:

node --version

Uitvoer:

v14.16.1

Je kunt ook de NPM versie verifiëren met het volgende commando:

npm --version

Uitvoer:

6.14.12

Installeer Angular/CLI

Nu kun je de Angular/CLI installeren door het volgende commando uit te voeren:

npm install -g @angular/cli

Eenmaal geïnstalleerd, controleer je de geïnstalleerde versie van Angular/CLI met het volgende commando:

ng --version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

   _           _         ____ _   ___
  / \  _ __  __ _ _  _| | __ _ _ __   / ___| |  |_ _|
  / ? \ | '_ \ / _` | | | | |/ _` | '__|  | |  | |  | |
 / ___ \| | | | (_| | |_| | | (_| | |   | |___| |___ | |
 /_/  \_\_| |_|\__, |\__,_|_|\__,_|_|    \____|_____|___|
        |___/
  

Angular CLI: 11.2.7
Node: 14.16.1
OS: linux x64

Angular: 
... 
Ivy Workspace: 

Package           Version
------------------------------------------------------
@angular-devkit/architect  0.1102.7 (cli-only)
@angular-devkit/core     11.2.7 (cli-only)
@angular-devkit/schematics  11.2.7 (cli-only)
@schematics/angular     11.2.7 (cli-only)
@schematics/update      0.1102.7 (cli-only)

Een applicatie maken met Angular

Angular/CLI biedt een eenvoudiger manier om een toepassing te maken en in te zetten in een productie en lokale omgeving.

Om een nieuwe applicatie met de naam hello-world te maken, voer je het volgende commando uit:

ng new hello-world

Als de applicatie gemaakt is, verander je de directory in hello-world en start je de applicatie met het volgende commando:

cd hello-world
ng serve

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

** Angular Live Development Server is listening on localhost:4200, open your browser on http://localhost:4200/ **


? Compiled successfully.
? Browser application bundle generation complete.

Initial Chunk Files | Names |   Size
styles.css     | styles | 119 bytes

4 unchanged chunks

Build at: 2021-04-07T05:56:55.420Z - Hash: 7af40beb75c73ecdc1c9 - Time: 523ms

? Compiled successfully.

Zoals je ziet is je toepassing gestart en luistert op poort 4200 op de locahost.

Druk op CTRL+C om de toepassing te stoppen.

Wil je je toepassing op een bepaald IP adres of poort starten, voer dan het volgende commando uit:

ng serve --host 0.0.0.0 --port 3000

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Initial Chunk Files | Names     |   Size
vendor.js      | vendor    |  2.69 MB
polyfills.js    | polyfills   | 128.74 kB
main.js       | main     | 56.94 kB
runtime.js     | runtime    |  6.15 kB
styles.css     | styles    | 119 bytes

          | Initial Total |  2.87 MB

Build at: 2021-04-07T05:58:19.494Z - Hash: d50a7bd2c684713d3b6b - Time: 11348ms

** Angular Live Development Server is listening on 0.0.0.0:3000, open your browser on http://localhost:3000/ **

? Compiled successfully.

Access Angular Application

Op dit punt is je Angular toepassing gestart en luistert ze op poort 3000 op alle netwerk interfaces. Je kunt er nu toegang toe krijgen met de URL http://your-server-ip:3000. Je zou je toepassing in de volgende pagina moeten zien:

Angulaire app

Conclusie

Gefeliciteerd! je hebt Angular met succes geïnstalleerd op CentOS 8. Je kunt nu beginnen met het bouwen van je eerste applicatie met Angular en die inzetten op de productie-omgeving.