Ajenti Controle Paneel installeren op Ubuntu 20.04

Als je een Linux server gebruikt en niet vertrouwd bent met de commandoregel, dan helpt het controlepaneel je om de Linux server vanuit de web browser te beheren. Ajenti is een gratis, open-source, lichtgewicht controlepaneel voor het beheer van Linux servers. Het wordt geleverd met een heleboel plugins om e-mails, websites, domeinen, en meer te beheren. Het is geschreven in Python en biedt een responsieve grafische interface om de server te beheren.

Dit artikel laat zien hoe je het Ajenti controlepaneel op een Ubuntu 20.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Voor je begint, moet je je systeem bijwerken en upgraden naar de nieuwste versie. Je kunt het bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Zodra je systeem volledig bijgewerkt is, herstart je het om de veranderingen toe te passen.

Installeer Ajenti configuratiescherm

Standaard zit het Ajenti pakket niet in de Ubuntu standaard repository. Je zult dus het Ajenti installatiescript moeten downloaden van de officiële website van Ajenti. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/ajenti/ajenti/master/scripts/install.sh

Als het script gedownload is, start je de installatie door het volgende commando uit te voeren:

bash install.sh

Zodra het Ajenti regelpaneel geïnstalleerd is, zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

:: Installing initscript
/usr/bin/systemctl
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ajenti.service → /lib/systemd/system/ajenti.service.
:: Complete

Ajenti will be listening at HTTP port 8000
Log in with your root password or another OS user

Beheer Ajenti Service

Je kunt de Ajenti dienst starten en stoppen met het volgende commando:

systemctl start ajenti
systemctl stop ajenti

Je kunt ook de status van de Ajenti controleren met het volgende commando:

systemctl status ajenti

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? ajenti.service - Ajenti panel
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ajenti.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2021-05-15 10:35:23 UTC; 32s ago
  Process: 8767 ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/bin/ajenti-panel -d (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 8779 ExecStartPost=/bin/sleep 5 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 8780 (python3)
   Tasks: 3 (limit: 2353)
   Memory: 44.9M
   CGroup: /system.slice/ajenti.service
       ??8780 /usr/bin/python3 /usr/local/bin/ajenti-panel -d
       ??8787 /usr/local/bin/ajenti-panel worker [restricted session]

May 15 10:35:18 ubuntu2004 systemd[1]: Starting Ajenti panel...
May 15 10:35:23 ubuntu2004 systemd[1]: Started Ajenti panel.

Standaard luistert Ajenti op poort 8000. Je kunt dit controleren met het volgende commando:

ss -tunelp | grep 8000

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

tcp  LISTEN 0   10               0.0.0.0:8000    0.0.0.0:*                                        users:(("/usr/local/bin/",pid=8787,fd=9),("python3",pid=8780,fd=9)) ino:30581 sk:8 <->

Toegang tot de Ajenti Web Interface

Open nu je web browser en ga naar de Ajenti webinterface met de URL http://your-server-ip:8000. Je wordt doorgestuurd naar de Ajenti login pagina:

Log in op je account

Geef je root gebruikersnaam en wachtwoord op en klik op de Login knop. Je zou het Ajenti dashboard moeten zien op de volgende pagina:

Ajenti Dashboard

Klik op de Plugins. Je zou de volgende pagina moeten zien.

Ajenti Plugins

Van hieruit kun je de gewenste plugins installeren om de functionaliteit van Ajenti uit te breiden.

Klik op de Bestandsbeheer. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Ajenti Bestandsbeheer

Van hieruit kun je bestanden en mappen aanmaken, beheren en doorbladeren.

Klik op de Diensten. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Diensten

Van hieruit kun je systeemdiensten starten en stoppen.

Klik op de Terminal. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Terminal

Van hieruit kun je elk commando in je Linux systeem uitvoeren.

Klik op de pakketten => APT . Je zou de volgende pagina moeten zien:

Pakketten

Van hieruit kun je om het even welk pakket op je systeem installeren en verwijderen.

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes Ajenti Control Panel geïnstalleerd op Ubuntu 20.04 server. Je kunt nu je Linux server gemakkelijk beheren vanuit de web browser.