HowtoForge Tutorials

Installeer Red Hat Enterprise Linux Server vanaf ISO Image

De installatie van RHEL die in deze handleiding wordt uitgevoerd is gebaseerd op het RHEL 7 DVD ISO image dat op een DVD gebrand is of naar een opstartbare USB drive verplaatst is. De installatie behandelt hoofdzakelijk het proces om RHEL 7 op een UEFI gebaseerde machine te installeren, maar dezelfde installatieprocedure kan met succes worden toegepast op oude BIOS moederborden of op UEFI systemen met Legacy Mode of CSM (Compatibility Support Module) optie ingeschakeld.

AWS Cloudwatch beheren met aws-cli

In dit artikel laat ik je aws-cli commando’s zien om Cloudwatch vanaf de terminal te beheren. Deze gids zal je op weg helpen met het gebruik van aws-cli voor het maken en beheren van Cloudwatch alarmen.

Wiki.js te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

In deze zelfstudie lopen we je door het installatieproces van Wiki.js versie 1 op een Ubuntu 18.04 LTS besturingssysteem door gebruik te maken van NGINX als reverse proxy server, MongoDB als databaseserver, PM2 als procesmanager en optioneel kun je de transportlaag beveiligen door acme.sh client en Let’s Encrypt certificaatautoriteit te gebruiken om SSL ondersteuning toe te voegen.

Linux Server monitoren met osquery

Osquery is een open bron besturingssysteem bewakings-, bevragings-, en analysesoftware. Het is gemaakt door Facebook en stelt een besturingssysteem bloot als een krachtige relationele database die met SQL-gebaseerde queries kan worden bevraagd. In deze zelfstudie laat ik je zien hoe je osquery kunt installeren op Ubuntu 18.04 LTS en CentOS 7.

Cacti SNMP Monitoring gereedschap installeren op Debian 10

Cacti is een gratis en open-source, web-gebaseerd netwerk monitoring, en grafisch hulpmiddel. In deze handleiding laten we je zien hoe je Cacti op Debian Buster 10 kunt installeren. We zullen Cacti installeren onder de LAMP stack, de Apache webserver, PHP 7.3, en de MariaDB server op de huidige Debian Buster 10.

Installeer en Configureer PHP OPcache op Ubuntu 20.04

Opcache is een krachtige PHP uitbreiding die gebruikt wordt om de PHP prestatie te verhogen door voorgecompileerde script bytecode in gedeeld geheugen op te slaan. In deze handleiding laten we je zien hoe je de Opcache PHP uitbreiding kunt installeren en inschakelen met Apache en Nginx op Ubuntu 20.04.